Beleid inzake het coronavirus (COVID-19)

Ook onder de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus stem ik graag uw piano of vleugel!
Uiteraard neem ik hierbij de veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht:

  • Tijdens mijn werkzaamheden houd ik voldoende afstand van andere personen;
  • Zowel voor als na mijn werkzaamheden desinfecteer ik het klavier.

Voor mijn eigen veiligheid wil ik u vragen uw afspraak te annuleren, indien u of uw huisgeno(o)t(en) ziekteverschijnselen vertonen.

Contact met de pianostemmer

Martijn van Dijk, pianostemmer en pianotechnicus voor Rotterdam, Den Haag, Leiden Zoetermeer en Utrecht
Pianostemmer & Pianotechnicus

Martijn van Dijk

informatie coronavirus (COVID-19):

Ook onder de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus stem ik graag uw piano of vleugel! Uiteraard neem ik hierbij de veiligheidsvoorschriften van het RIVM in acht.