Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.martijn-vandijk.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Martijn van Dijk – Pianoservice streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Martijn van Dijk – Pianoservice niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Martijn van Dijk – Pianoservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Martijn van Dijk – Pianoservice en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Martijn van Dijk – Pianoservice garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Martijn van Dijk – Pianoservice te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Martijn van Dijk – Pianoservice heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Martijn van Dijk – Pianoservice aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Martijn van Dijk – Pianoservice zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Martijn van Dijk – Pianoservice daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Martijn van Dijk, pianostemmer en pianotechnicus voor Rotterdam, Den Haag, Leiden Zoetermeer en Utrecht
Pianostemmer & Pianotechnicus

Martijn van Dijk

Afspraken weer mogelijk vanaf 31-10-2022

Tot 31-10-2022 ben ik niet bereikbaar. Plan eenvoudig een afspraak via de knop “online afspraak inplannen” U kunt ook een WhatsApp-bericht (06 81 90 15 63) of een e-mail sturen via info@martijn-vandijk.nl. Uw bericht zal ik beantwoorden wanneer ik daartoe in de gelegenheid ben. Ik zie ernaar uit om er weer voor u te zijn.